Komornik Sądowy Emilia Bartosik

Komornik Sądowy Emilia Bartosik

Komornik sądowy, jako funkcjonariusz publiczny wykonujący zawód zaufania publicznego, pełni służbę na rzecz wymiaru sprawiedliwości. Wszczyna i prowadzi postępowanie egzekucyjne na wniosek wierzyciela, na podstawie powszechnie obowiązujących przepisów prawa. Niniejsza strona internetowa nie stanowi reklamy działalności Komornika Sądowego Emilii Bartosik, a jej jedynym celem jest ułatwienie współpracy między stronami postępowania egzekucyjnego.

pexels-pavel-danilyuk-8112115
O KANCELARII

Kancelaria Komornicza nr II w Kielcach Emilia Bartosik

Niniejsza strona internetowa powstała w celu przedstawienia informacji dotyczących Kancelarii Komorniczej nr II w Kielcach Pani Komornik Emilii Bartosik. Znajdziecie Państwo na niej najważniejsze dane kontaktowe, mapę dojazdu do Kancelarii, instrukcję dotyczącą płatności oraz informacje o aktualnych licytacjach prowadzonych przez Kancelarię.

Naszą Kancelarię Komorniczą cechuje przywiązanie do litery prawa. Postępowanie egzekucyjne jest wszczynane na wniosek wierzyciela i również na jego wniosek Kancelaria podejmuje wszelkie dopuszczalne prawem czynności, których celem jest wyegzekwowanie należnego wierzycielowi świadczenia.

W naszej pracy wykazujemy się daleko idącym profesjonalizmem i zaangażowaniem w powierzone nam sprawy. Dokładamy wszelkich starań, aby strony postępowania egzekucyjnego miały pełen dostęp do aktualnego stanu sprawy. W razie jakichkolwiek pytań pozostajemy do Państwa dyspozycji – osobiście, telefonicznie i emailowo.

ZAKRES USŁUG

Czynności komornika

Egzekucja

Podstawowym zadaniem naszej Kancelarii Komorniczej w Kielcach jest egzekucja wierzytelności. W tym celu prowadzimy egzekucję z różnych składników majątkowych dłużnika, na przykład z ruchomości, rachunków bankowych, wynagrodzeń, wierzytelności oraz innych praw majątkowych na obszarze właściwości działania naszej Kancelarii.

Egzekucja z nieruchomości

Specjalizujemy się w prowadzeniu postępowań egzekucyjnych z nieruchomości. Jeżeli w skład majątku dłużnika wchodzi nieruchomość, dokonujemy jej zajęcia, a następnie przeprowadzamy licytację oraz dalsze niezbędne czynności procesowe. Środki uzyskane z tego tytułu trafiają do wierzyciela/wierzycieli celem zaspokojenia ich roszczeń względem dłużnika.

Egzekucja alimentów

Dłużników alimentacyjnych cały czas przybywa. Alimenty to środki pieniężne, które ze swojego założenia mają zostać przeznaczone na zaspokojenie podstawowych potrzeb życiowych dzieci (niekiedy również byłego małżonka). Specjalizujemy się w dochodzeniu alimentów od osób zobowiązanych do ich płacenia. Działamy fachowo i skutecznie.

Zabezpieczenie roszczeń

Niekiedy w toku postępowania sądowego powstaje konieczność zabezpieczenia roszczeń dochodzonych pozwem. Dzieje się tak zwykle wtedy, gdy sytuacja majątkowa dłużnika ulega pogorszeniu i istnieje szansa, że nie będzie w stanie wykonać w przyszłości zapadłego w sprawie orzeczenia. Jako Kancelaria Komornicza zajmujemy się prowadzeniem tego rodzaju spraw.

Protokół stanu faktycznego

W protokole stanu faktycznego dokonujemy opisu stanu faktycznego lub przebiegu wydarzeń, które mają miejsce w trakcie jego sporządzania. Protokół stanu faktycznego jest szczególnym dokumentem, bowiem posiada moc dokumentu urzędowego.  Oznacza to, że z dużym powodzeniem może zostać wykorzystany jako środek dowodowy w postępowaniu sądowym.

Licytacje

W celu uzyskania środków niezbędnych do zaspokojenia roszczeń wierzyciela na jego wniosek prowadzimy licytację majątku ruchomego i nieruchomego dłużnika. Co do zasady każdy zainteresowany może wziąć udział w licytacji – po uprzednim opłaceniu wadium, którego wysokość zostanie podana w ogłoszeniu dotyczącym konkretnej licytacji. Zapraszamy do zakładki „Licytacje”.

NUMER RACHUNKU BANKOWEGO

Bank Polska Kasa Opieki SA O. w Kielcach al.1000-lecia Państwa Pol 29 12404416 1111 0010 5199 9909

Wszystkich płatności należy dokonywać na wyżej wskazany rachunek bankowy Komornik Emilii Bartosik. W tytule przelewu proszę wskazać sygnaturę sprawy (znajduje się na korespondencji otrzymanej od Kancelarii) oraz Państwa dane. Uprzejmie informujemy, że tylko całkowita spłata zadłużenia może ochronić Państwa przed dalszymi czynnościami egzekucyjnymi. Istnieje możliwość rozłożenia Państwa zadłużenia na raty. W tym celu prosimy o nawiązanie kontaktu z naszą Kancelarią Komorniczą.

Komornik Sądowy działa na obszarze swojego rewiru komorniczego. Rewirem komorniczym jest obszar właściwości sądu rejonowego, przy którym działa Komornik. Obszar działania Komornika Sądowego przy Sądzie Rejonowym w Kielcach Emilii Bartosik obejmuje zatem obszar działania Sądu Rejonowego w Kielcach, tj. miasto Kielce oraz gminy: Bieliny, Chęciny, Daleszyce, Górno, Łagów, Masłów, Miedziana Góra, Morawica, Piekoszów, Raków, Sitkówka – Nowiny, Strawczyn i Zagańsk.

Zgodnie z powszechnie obowiązującymi przepisami prawa wierzyciel ma prawo wyboru komornika na obszarze właściwości Sądu Apelacyjnego w Krakowie. Wierzyciel, dokonując wyboru komornika, składa wraz z wnioskiem o wszczęcie egzekucji pisemne oświadczenie, że korzysta z prawa wyboru komornika na podstawie art. 10 ustawy o komornikach sądowych.